Pertandingan Kolaj Bersama kanak-kanak

26 Januari 2018 | Jumaat
2.00 petang – 4.00 petang | Pusat Internet 1Malaysia Kampung Haji Ghaffar, Johor

Tujuan:
• Menunjukkan bahawa Pusat Internet 1Malaysia sentiasa aktif dan padat denghan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan.

Kelebihan:
• Menunjukkan bahawa Pusat Internet sentiasa aktif bila berkolaberasi.
• Memperkenalkan kepada kanak-kanak tentang internet.
• Belajar sambil bermain (education games).

Penglibatan:
Pengunjung program.

Perlaksanaan aktivit:
Pertandingan Kolaj Bersama kanak-kanak dengan menggunakan 'youtube' dan lisan.

Aktiviti berkaitan:
- Jamuan.
- Klik dengan bijak.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:Kembali ke halaman utama