Program Advokasi Klik Dengan Bijak & Ewaste

20 & 26 September 2017 | Rabu & Selasa
7.30 pagi – 1.00 petang | Sekolah Kebangsaan Sri Bulan, Johor & Sekolah Kebangsaan Sri Bandan, Johor

Tujuan:
• Memberi kesedaran mengenai penggunaan internet secara positif.
• Memperluaskan lagi hebahan maklumat penggunaan internet lebih berguna kepada masyarakat.

Kelebihan:
• Memberi pendedahan awal pada pelajar kebaikan dan kesan internet secara positif.
• Memberi peluang kepada pelajar dalam sesi soal jawab dengan lebih berkeyakinan untuk menjawab.

Penglibatan:
Para pelajar.

Perlaksanaan aktivit:
Program advokasi KDB yang dijalankan disekolah adalah salah satu cara untuk menyampaikan maklumat kepentingan keselamatan penggunaan internet dikalangan pelajar sekolah dan juga melibatkan guru-guru secara berkelumpuk.

Aktiviti berkaitan:
- Jamuan.
- KDB.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:Kembali ke halaman utama