Pertandingan mencipta lego

17 Mac 2017 | Jumaat
10.30 pagi – 12.00 pagi | Pusat Internet 1Malaysia Kampung Haji Ghaffar

Tujuan:
Aktiviti ini bertujuan untuk melatih kanak-kanak untuk lebih kreatif dalam mencipta sesuatu.

Kelebihan:
• Penglibatan anak anak kampung dalam aktiviti ini dapat mengeratkan lagi hubungan antara mereka.
• Dapat membuka mata dan minda anak anak kampung untuk lebih focus dalam melakuan tugasan yang diberikan.
• Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu mereka untuk mengembangkan aspek kreativiti mereka untuk memikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah.
• Memberi peluang kepada mereka untuk berinteraksi dan meningkatkan keupayaan bersosial selain meningkatkan keyakinan diri.
• Menganjurkan semangat bekerjasama di dalam aktiviti berkumpulan yang dibentuk.

Penglibatan:
Kanak-kanak setempat

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:

Kembali ke halaman utama