Pertandingan Dam Ular

20 Januari 2017 | Jumaat
10.00 pagi – 12.00 tengahari | Pusat Internet 1Malaysia Kampung Haji Ghaffar

Tujuan:
Aktiviti ini betujuan melatih kanak-kanak berkomunikasi dan bergaul antara satu sama lain.

Kelebihan:
• Penglibatan anak anak kampung dalam aktiviti ini dapat mengeratkan lagi hubungan antara mereka.
• Dapat membuka mata dan minda anak anak kampung untuk lebih focus dalam melakuan tugasan yang diberikan.
• Dapat melatih mereka untuk lebih peka dan lebih pantas dalam berfikir.
• Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu mereka untuk mengembangkan aspek kreativiti mereka untuk memikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah.
• Memberi peluang kepada mereka untuk berinteraksi dan meningkatkan keupayaan bersosial selain meningkatkan keyakinan diri.
• Menganjurkan semangat bekerjasama di dalam aktiviti berkumpulan yang dibentuk.

Penglibatan:
Kanak-kanak setempat

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:Kembali ke halaman utama